Besøg os på
Facebook YouTube

Licitationsservice

Afhentning, scanning, print, pakning og udsendelse

Vores licitationsservice omhandler kort fortalt produktion og fordeling af relevante byggetegninger og dokumenter til de parter, der skal give bygherren tilbud på delentrepriser i byggeriet.

Licitationen step for step:

  • Tegningsoriginaler med tilhørende dokumenter og beskrivelser indleveres
  • Originalerne scannes
  • Ud fra fordelingslisten printes, pakkes og sendes de individuelle licitationspakker direkte til de forskellige modtagere, der nu kan udforme deres tilbud.

Damgaard-Jensen A/S producerer naturligvis både licitationspakker fra digitale plotfiler og fra trykte originaltegninger.

Udsendelse i æsker, ringbind eller konceptmapper

Pakning og udsendelse af licitationerne sker oftest i æsker, men flere bygherrer stiller krav om at materialet pakkes mere præsentabelt i ringbind eller sågar i specielle konceptmapper.

Tegningsarkiv

I forbindelse med licitationer og tilbudssager arkiveres alle filer i licitationsperioden så bygherren nemt kan genbestille materialer, eventuelt til nye entreprise og licitationsbydere. 

Vi tilbyder også at varetage drift og vedligeholdelse af tegningsarkivet under selve byggeriet. Herved opnås en central styring af rettelser og en hurtig udsendelse af gældende tegninger uden forstyrrelser hos arkitekt, ingeniør og bygherre.