Besøg os på
Facebook YouTube

Forbehold ved bannerproduktion

Information vedrørende bannere og forsikring:

 • Holdbarhed: Vi printer med solvente farver med 5 års garanti.
 • Materiale: Ved store bannere (fra 5 x 5 meter) anbefale net eller pvc.
 • Efterbehandlingen dvs. syning, svejsning etc. foretages af professionelle specialister i Danmark.
 • Damgaard-Jensen A/S står inde for at materialet og efterbehandlingen kan modstå vind i 12-14 meter pr. sekund som middelvind.
 • Damgaard-Jensen A/S' montageafdeling monterer bannere i op til 8 m/s. Ved vind herover er det montøren, der afgør, om det er forsvarligt. Det er tilladt at anvende lift i op til 12 m/s.
 • Ved melding om vindstyrker omkring 20 m/s eller derover anbefales en demontering/sammenrulning.
 • Damgaard-Jensen A/S tilbyder mod betaling tilkaldeservice, således at banneret tages ned eller stormsikres. Damgaard-Jensen A/S har endvidere ekspertise i skinnesystemer som bruges til permanente reklamer på udsatte steder (eksempelvis Københavns Lufthavn). Hør nærmere om dette hos din kontakt.
 • Damgaard-Jensen A/S har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring som dækker skader, der er en følge af, at bannere ikke er produceret og/eller monteret korrekt. Det er normalt skadeslidte der skal sandsynliggøre, at skaden skyldes ukorrekt produktion og montering.
 • Såfremt der sker stormskade (vindstyrker over 17 m/s) på en bygning eller et stillads hvorpå et banner er påsat, vil Damgaard-Jensen A/S være uden ansvar herfor.
 • Stormskader på bygningen eller stilladset vil kunne dækkes af en tegnet ejendoms- eller stilladsforsikring.
 • Det er kundens ansvar at besigtige banner samt montering på den aftalte leveringsdag, dvs. på dagen hvor montagen er aftalt færdig.
 • Har du behov for yderligere information bedes du kontakte din kontakt hos Damgaard-Jensen A/S eller dit forsikringsselskab.